Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Tingameplus.com của chúng tôi. Trước khi sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web.

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, biểu đồ, biểu đồ, đồ họa, logo và biểu trưng, đều thuộc sở hữu của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối, công bố, tải lên, truyền tải hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.

Sử dụng cá nhân

Trang web này chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Bạn không được sử dụng trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

Nội dung người dùng

Trang web có thể cho phép người dùng tạo và chia sẻ nội dung cá nhân. Bằng cách đăng tải nội dung trên trang web này, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu và kiểm soát nội dung đó. Bạn cũng đồng ý không đăng tải hoặc chia sẻ bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống truyền thông nào là hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc vi phạm bảo mật nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn trong quá trình truyền tải và lưu trữ.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc truy cập và sử dụng các trang web của bên thứ ba là tùy ý và chịu rủi ro riêng của bạn.

Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web này hoặc bất kỳ phần nào của nó vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ chúng tôi khỏi mọi trách nhiệm, tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Những điều khoản và điều kiện trên đây sẽ áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của bạn đối với trang web của chúng